Продължава работата по изготвяне на Плана за управление на ПП „Беласица”

Продължават срещите между експерти от Дирекцията на Природен парк "Беласица" към Изпълнителната агенция по горите и местната общественост във връзка с разработването на Плана за управление на парка.
Проведени бяха обучения, образователни екскурзии по тематичните маршрути и семинар „Режими на ползване и опазване на различните по собственост площи в ПП “Беласица”  за собствениците на гори. На семинара бяха обсъдени проблеми, свързани с териториалната собственост на парка. Собствениците на земи в защитената територия бяха запознати с начина на управление на различните видове собственост и с правото на ползване и строителство в тях. Участниците дискутираха изработването на дългосрочна визия за развитието на района в предстоящия план за управление. 

Прочети още...

Кестени, приключения, приказки и легенди на първия Фестивал на кестена в Беласица

Защо Беласица е „бяла“ не само през зимата? Какъв е вкусът на кестеновия мед? Кои са тайните на Подгорието и какво още не знаете за кестените? Отговор на всички тези въпроси ще ви даде Фестивалът на кестена в Беласица. Той ще се проведе на 29 септември в село Коларово и е едно от най-чаканите събития за района на Подгорието. Основната тема са кестените, но освен за тях гостите на фестивала ще могат да научат още много интересни неща за ритуалите, легендите и растенията на Беласица. Песни, танци и шеги от местните читалища, работилница „Чудните цветя на Беласица”, „разказвалница”, стрелба с лък, въжен тролей и слаклайн са само част от програмата, която ще забавлява посетителите през целия ден.

Прочети още...

Първи Фестивал на кестена в Беласица

Първият Фестивал на кестена в Природен парк „Беласица” ще се проведе на 29 септември в село Коларово и е едно от най-чаканите събития за района на Подгорието. Основната тема на събитието са кестените, но освен за тях гостите на фестивала ще могат да научат още много интересни неща за ритуалите, легендите и растенията на Беласица. Песни, танци и шеги от местните читалища, работилница „Чудните цветя на Беласица”, „разказвалница”, стрелба с лък и въжен тролей са само част от програмата, която ще забавлява посетителите през целия ден.

Прочети още...

Стартират срещите по Плана за управление на ПП „Беласица”

В периода 27-30 август 2012 г. ще се проведат срещи-дискусии за оповестяване началото на разработване на План за управление на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Те ще се състоят в осемте подгорски села в района на Природния парк, както следва: на 27.08.2012 г. в село Коларово и село Беласица, на 28.08.2012  г. в село Самуилово и село Камена, на 29.08.2012 г. в село Яворница и село Ключ, на 30.08.2012 г. в село Скрът и село Габрене.

Прочети още...

Природен парк „Беласица” спечели проект по Оперативна програма „Околна среда”

Мащабен проект за изработване на План за управление на Природен парк „Беласица” бе одобрен от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. Директорът на Парка подписа с Министъра на околната среда и водите Договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 161 974, 68 лв., от които 85% са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, и 15% - от държавния бюджет на Република България.

Прочети още...

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |