Планът за управление на ПП „Беласица” беше представен пред медиите

presskonferencia20.12.2013г.

На 19 Декември Дирекция на Природен парк «Беласица» към Изпълнителна аганция по горите проведе пресконференции в Благоевград и в София за оповестяване на вече изработения План за управление на Природен парк "Беласица".

Прочети още...

Планът за управление на ПП „Беласица” беше одобрен на общественото му обсъждане

obshtestveno obsajdane20.12.2013г.

На 18 декември Дирекция на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенциа по горите проведе обществено обсъждане на плана за управление на природния  парк.

Прочети още...

Дирекцията на Природен парк „Беласица” организира пресконференции за представяне на Плана за управление на ПП Беласица

16.12.2013 г.
Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите организира пресконференции в София и Благоевград за представяне на Плана за управление на парка пред медии и заинтересовани страни.

Прочети още...

ДПП „Беласица” организира обществено обсъждане на Плана за управление на парка

13.12.2013 г.

Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите организира обществено обсъждане на Плана за управление на природния парк. То ще се проведе на 18 декември 2013 г.,  сряда, от 10,00 часа, в гр. Петрич, в залата на общината.

Прочети още...

Покана за обществено обсъждане на План за управление на ПП „Беласица”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Дирекция на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите  има удоволствието да Ви покани да вземете участие в общественото обсъждане на Плана за управление на ПП “Беласица”, по проект: DIR – 593211 - 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица“.

Прочети още...

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |