ДПП „Беласица” организира учебно пътуване

Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите проведе учебна обиколка в няколко природни паркове. Обучението се състоя от 3 до 9 октомври 2013 г. в ПП „Странджа”, ПП „Сините камъни”, ПП „Българка”, ПП „Врачански Балкан” и ПП „Рилски манастир”.

Програмата включваше посещение на информационен посетителски център, популярен екомаршрут,  характерна природна и културна особеност на петте природни парка. Участници в обучението бяха жители и представители на местните власти от Подгоритето: кметовете и кметските наместници, предприемачи в сферата на туристическите услуги, собственици на къщи за гости и други от Беласица, Коларово, Самуилово, Яворница, Камена, Ключ, Скрът и Габрене.
Служители на парковете запознаха присъстващите с възможностите за използване на природните, културните и историческите забележителности, за привличане на посетители и повишаване на туристическия потенциал на дадена област. Нагледно бе показано как къщи за гости, обичаи, дегустация на традиционни ястия и уникални занаяти могат да бъдат чудесна възможност за практикуване на устойчив туризъм и природосъобразен бизнес.
Посещения в комплекса „Етъра” в ПП „Българка” и в село Звездец в ПП „Странджа”, се оказаха полезни за това как характерните занаяти, като: обработка на вълна от сдружението „Златното руно”, могат успешно да се превърнат в туристическа атракция. Разходка по туристическите маршрути: „Изворите на река Младежка” в ПП Странджа, „Халката” в ПП „Сините камъни”, пещерата „Леденика” в ПП „Врачански Балкан” може да бъде незабравимо изживяване за всеки турист. Пред гостите бяха показани и обичаи като „седянка”, игрите „филик”, нестинарски обичай, Енювден и други, които също са неизменна част от културната програма на природните паркове.
Жителите от Подгорието почерпиха полезен опит и идеи за това как те самите могат да се включат в популяризирането на своя район и на природен парк „Беласица”, с които да привличат туристи от цяла България и света.
Учебното пътуване беше осъществено по проект „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”
 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |