ДПП „Беласица” проведе Фестивал на кестена 2013 г.

Дирекцията на Природен парк „Беласица“ към Изпълнителна агенция по горите за втора поредна година проведе Фестивал на кестена. Събитието се състоя на 28.09.2013 г., (събота), в село Коларово.
Стотици гости от цяла България, Македония и Гърция се събраха в подножието на планина Беласица. Програмата беше открита с официални слова на кмета на село Коларово Атанас Гошев, директорът на ПП Беласица Добриел Радев, кмета на община Петрич инж. Вельо Илиев и заместник-областния управител на област Благоевград Димитър Капитанов. Те пожелаха успех на инициативата и на най-младия природен парк в България, който вече няколко години успешно съхранява и популяризира опазването на уникалното биоразнообразие в Беласица.

Селата от Подгорието - Беласица, Коларово, Самуилово, Яворница, Ключ, Скрът и Габрене очароваха всички присъстващи с шатри, отрупани с прекрасни носии, килими, картини, украса, вкусни плодове и зеленчуци. Гражданите и присъставщите  можеха да опитат традиционни ястия, характерни за района, като различни видове баници, кьорпита, обредни хлябове, ориз с раци, триен боб, зелеви и лозови сърми, и много други, специално подготвени за празника. Предлагаха се и вкусни кулинарни изкушения с кестени по български като сладкиш от кестен, пиле с кестени, печени кестени, кестенов мед и други. Кестените бяха и неизменен елемент от украсата на шатрите, с тях децата създаваха и уникални творби и сувенири в творческото ателие „Кът Сръчко”.
За доброто настроение на всички се погрижиха и изпълнителите от подгорските читалища, които представиха много песни, танци и обичаи. Във втората част „Поздрав от приятелите на Подгорието” се изявиха и гостите от Долна Рибница.
 
Забавлението продължи до късно вечерта, а накрая всички си обещаха и следващата година да направят всичко възможно мероприятието да се състои отново, за да се превърне в традиционен празник за възхвала на кестеновите гори в Беласица, които са най-големите в България и на Балканите и са ценно богатство, което заслужава да бъде съхранено и защитено.
Проявата се организира по проект „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” .


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |