Дирекцията на Природен парк „Беласица“ организира за втора година Фестивал на кестена

Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите организира за втори път Фестивал на кестена.  Тази година той ще се проведе на 28.09.2013 г., събота, от 17:00 ч. в с. Коларово (на площада пред читалище „Яне Сандански”).

Проявата цели да популяризира най-младия природен парк в България ПП „Беласица” и района на Подгорието. Организаторите се надяват мероприятието да повиши туристическия потенциал на областта и желанието на хората да опазват чисти българската природа и защитените територии. Програмата включва традиционни фолклорни изпълнения на ансамбли от осемте села от Подгорието (Беласица, Коларово, Самуилово, Яворница, Камена, Ключ, Скрът, Габрене), както и демонстрация на характерни за региона ястия, обичаи, игри, танци, легенди и други.

Фестивалът е част от проект № DIR – 593211 – 1 – 6: „Разработване на План за управление на Природен парк „Беласица“. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |