ПОКАНА ЗА ФЕСТИВАЛ НА КЕСТЕНА

ОРГАНИЗАТОР: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „БЕЛАСИЦА“ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
Уважаеми жители и гости на Подгорието, заповядайте на 28.09.2013 г. от 17 часа в село Коларово, на площада пред читалище „Яне Сандански” на песни, танци, вкусни гозби, множество атракции и други изненади.
Елате да се насладите на най-пъстрите шатри, които ще представят осемте села от Подгорието, музикална програма, кулинарен конкурс за кестенови специалитети, подготвени от френски майстор-готвач, конкурс за детска рисунка, творчески работилници, игри и забави.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |