Първи Фестивал на кестена в Беласица

Първият Фестивал на кестена в Природен парк „Беласица” ще се проведе на 29 септември в село Коларово и е едно от най-чаканите събития за района на Подгорието. Основната тема на събитието са кестените, но освен за тях гостите на фестивала ще могат да научат още много интересни неща за ритуалите, легендите и растенията на Беласица. Песни, танци и шеги от местните читалища, работилница „Чудните цветя на Беласица”, „разказвалница”, стрелба с лък и въжен тролей са само част от програмата, която ще забавлява посетителите през целия ден.

Осемте села в Подгорието – Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и Габрене също ще се включат във фестивала със собствени шатри, които ще подредят с вкус и огромно желание с традиционни ястия, плодове и зеленчуци, носии, кестенов мед и още много изненади.
За любителите на кулинарните изкушения е предвиден и конкурс с възможност за дегустация, а почитателите на планината и кестеновите гори, ще пробват сили по туристическия маршрут „Животът на кестена”, който тръгва от с. Коларово и продължава два часа и половина.
Фестивалът започва в 10 часа на сцената пред читалището „Яне Сандански” в село Коларово и ще продължи през целия ден.
Проявата се организира по Проект: „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите.

Този сайт е изработен в рамките на проект DIR-593211 – 1 - 6 „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от ОП „Околна среда 2007-2013 г.” с Договор № DIR-593211 – 1 – С001 / 08.09.2010 г., изпълняван от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”.

2012 © belasitsa.net | Free joomla templates |